Kompenzátory

Všeobecné informace

V průmyslových procesach existuje potřeba pružného spojení dvou nebo více částí vzájemně se přemísťujících k sobě, za účelem udržení těsnosti spojení. Tento problém řeší tkaninové kompenzátory vyráběné firmou Gambit na základě individuálních potřeb uživatele nebo navrchovatele instalace. Kompenzátory jsou určené pro pružné spojení kompenzující tepelné deformace, boční přesunutí a vibrace, a zároveň pro tlumení a omezení šíření hluku po instalaci. Kompenzátory nacházejí uplatnění v elektrárnách, plynových turbínách, v chemickém, petrochemickém, papírenském a cementárenském průmyslu. Stále více kompenzátorů se používá v systémech čištění a odsiřování spalin. Kompezátory vyráběné naší firmou se skládají z materiálů odolných zároveň proti vysokým teplotám 1000 °C, jak i chemickým agresivním médiím. Provozní tlak tkaninového kompenzátoru činí od -0,2 do 0,3 bar.
Používání tkaninových kompenzátorů přináší řadu výhod. Díky velké pružnosti výrobky mohou přenášet a kompenzovat přemístění současně v mnoha směrech. Díky použití nepropustných materiálů (např. PTFE) zajišťují kompenzátory také udržení vysoké těsnosti spojení v širokém rozsahu teplot a médií.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -cz