Termoizolační pásky a tkaniny

Všeobecné informace

Nabízíme těsnící tkaniny a tkané vícevrstvé termoizolační pásky, dopravní pásky a pásky pro průlezné kanály vyrobené na bázi velmi kvalitních textilních surovin. Tyto výrobky jsou tvořeny na bázi odolných vysokým teplotám skleněných, kaolínových, hlinitokřemičitých, křemičitých a aramidových přízí.

Díky speciální konstrukci a vzájemnému proplétání se přízí je výrobek sevřený a odolný proti rozvrstvení ve velmi náročných provozních podmínkách.

Těsnící pásky a tkaniny jsou určené pro tepelné izolace veškerého typu strojů, zařízení a instalací pro styk s vysokými teploty, a také pro omezení proudění tepla. Jsou také často používány pro tepelné clony, izolace v procesu vyhřívání ocelových konstrukcí nebo pro ochranu hadic nebo kabelů pracujících poblíž zdrojů tepla.

Určená jsou také pro statická těsnění všude tam, kde vysoké teploty jsou doprovázené poměrně nízkým tlakem utěsňovaného média, a/nebo nerovností přírub. Za tímto účelem můžeme vyrobit pásku s perforací v střední části pro osazení pásky na šrouby utěsňovaného spojení.
Tyto pásky jsou používané také pro pásové dopravníky k dopravě horkých předmětů a materiálů. Dle požadavků zákazníka můžeme vyrobit také skleněné a aramidové pásky v samolepící variantě. Je třeba však brát zřetel na to, že vrstva lepidla usnadňuje pouze montáž a vypaluje se v provozních podmínkách.

Po dohodě mezi výrobcem a uživatelem je možné použít jiné příze pro výrobu pásky a tkaniny.

 

Skleněné pásky a tkaniny

Skleněné pásky a tkaniny lze vyrobit z boro-hlinitokřemičitého skla typu E a z vysokoteplotního skla typu HT. Texturovaná skleněná příze – svazek zkroucených nekonečných skleněných vláken z E-skla, vystavených procesu ratinování za účelem zvýšení pružnosti a zlepšení účinnosti izolace. Tkaniny a pásky vyrábíme ze skla typu E s tepelnou odolností do 650 °C a skla HT pracujícího do 750 °C.

 

Aramidové pásky a tkaniny

Aramidové pásky a tkaniny lze vyrobit z vláken řezaného aromatického polyamidu s opletením kolem skleněného zesílení nebo nekonečného aramidového vlákna. Pásky z nekonečného aramidového vlákna jsou kvůli skvělé mechanické odolnosti používané jako dopravní pásy. Aramidová příze se vyrábí opletením svazku vláken aromatického polyamidu kolem skleněného jádra.

 

Keramické pásky a tkaniny

Keramické pásky a tkaniny lze vyrobit z kaolínové, hlinitokřemičité a keramické příze „BIO”. Keramická příze je příze pletená z keramických vláken zesílená sklem. Pásky a tkaniny obsahují technologický přídavek v podobě cca 18 % bavlněných vláken, které se v první době provozu vypalují a nezhoršují provozní vlastností keramické pásky nebo tkaniny. Dodatečně mohou být zesílené drátkem z nerezové oceli nebo mosazi.

 

Mezi keramické příze patří:

  1. kaolínová příze – příze z vláken vyráběných následkem tavení a rozvlákňování přírodního kaolínu. Přírodní kaolín může obsahovat příměsi rozmanitých kovů, a proto získané vlákna mohou mít určité zbarvení a nižší teplotu použití než hlinitokřemičité vlákna.
  2. hlinitokřemičitá příze – příze na bázi hlinitokřemičitých vláken s velkou čistotou chemického složení a zvýšenou tepelnou odolností. Díky chemické čistotě může pracovat při teplotách vyšších než kaolínová příze.
  3. keramická příze „BIO” – k vláknům se přidává vápenaté a hořečnaté oxidy, díky čemu elementární vlákna podléhají biodegradaci a jsou bezpečná pro živé organismy.

 

Tabsy

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -cz