Termoizolační ucpávky a šňůry

Všeobecné informace
Gambit Lubawka Sp. z o.o. je výrobce pletených ucpávek pro statická použití a pro termoizolace a termoizolační šňůry. Pletené ucpávky tvoří kompozice pletených přízí, které jsou spletené diagonální vazbou, kdežto šňůry mají měkké vláknité jádro a opletení z příze. V závislosti na provozní teplotě a tlaku se používá rozmanité konstrukce, příze a materiály. V mnoha případech se využívá kombinace přízí pro získání optimálních provozních podmínek těsnění. Ucpávky a šňůry uvedené v tomto odstavci jsou používané hlavně pro tepelnou izolaci médií zároveň horkých, jak i studených, a také pro rozmanitého druhu vodní, parní, ventilační potrubí nebo sopouchy. Ucpávky a šňůry nacházejí také uplatnění jako těsnění kotlů, nádrží, komor pecí, sušicích komor nebo kulových a proudových mlýnů.
Při instalaci uvedených ucpávek a šňůrů je třeba mít na zřeteli místní podmínky montáže a použití v určitém provozu. Takové faktory jako kmitání instalace, časté otevírání dveří komor, místní přehřívání nebo vyskytování se zvlášť agresivních chemických látek, a také značné využití těsnícího uzlu, může mít vliv na trvalost a účinnost fungování použitých těsnění. Pletené šňůry vyraběné firmou „Gambit” mají husté opletení, díky čemu se vyznačují větší trvalostí než kroucené šňůry nebo šňůry opletené tenkou síťí přízí nebo drátků. Veškeré ucpávky se vyrábí standardně ve čtvercové variantě, ale dle speciálních požadavků odběratele lze ucpávky provést také v kulaté variantě. Lze se také dohodnout na téma tvrdosti a speciální konstrukce ucpávky v závislosti na potřebách odběratele.
Materiály používané k výrobě termoizolačních šňůrů:
1. Skleněný roving – svazek rovnoběžných nekonečných skleněných vláken z E-skla.
2. Texturovaná skleněná příze – svazek zkroucených nekonečných skleněných vláken z E-skla, vystavených procesu ratinování za účelem zvýšení pružnosti a zlepšení účinnosti izolace.
3. Hlinitokřemičitá příze – příze na bázi keramických, hlinitokřemičitých vláken vyznačující se velkou čistotou chemického složení a zvýšenou tepelnou odolností. Obsahuje cca 18 % organických vláken, které se v první době provozu vypalují a nezhoršují provozní vlastností ucpávky nebo šňůry.
4. Jádro z hlinitokřemičitého vlákna – řezané vlákno zformované v podobě měkkého a pružného jádra.
5. Keramická příze „BIO” – k vláknům se přidává vápenaté a hořečnaté oxidy, díky čemu elementární vlákna podléhají biodegradaci a jsou bezpečná pro živé organismy.

ŠŇŮR NEBO UCPÁVKA?
V závislosti na určité konstrukci těsnícího uzlu lze používat plně pletenou ucpávku nebo šňůr.
Uzavření tzv. nožové - plech nebo ploché železo přitlačují ucpávku – povrchová přitlačení vyžadují tvrdou ucpávku, nejlépe plně pletenou a poměrně tvrdou. Následkem toho získáváme dobrou pružnost a těsnící schopnost médií se zvyšeným tlakem.

Přitlačení plochým povrchem dovoluje dosáhnout pouze nízké povrchové přilačení k materiálu těsnění. Pro získání efektu utěsnění, musí být těsnící materiál poměrně měkký, tedy musí mít podobu šňůry.

Zřetel je třeba brát také na případné kmitání víka vůči tělěsu. V případě takového kmitání by materiál těsnění neměl být příliš tuhý, aby mohl kmitat spolu s pohyblivým prvkem. Díky tomu spolupracující kovové prvky nepřeříznou těsnící ucpávku nebo šňůru.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

Nowości, Wydarzenia -cz